تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید فال واقعی خاطره از حافظ بنویس

ستاره می شمرم – درآ که در دل خسته توان درآید باز – غزل ۲۶۱ – ۳۰۰

۳۰۰- ستاره می شمرم

در آکه در دل خسته توان درآید باز   بیا که د تن مرده وران در آید باز
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست       که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت   زخیل شادی روم رخت زداید باز
به پیش آینه دل هر آنچه میدارم     بجز خیال جمالت نمی نماید باز
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو     ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز
بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ   ببوی گلشن وصل تو می سراید باز
توضیحات :
در آ ( وارد شو ) خسته ( مجروح ) دل خسته ( عاشق ) فرقت تو ( جدایی تو ) بیا ( بشتاب ) دربست ( کور کرد ) سپه زنگ ( لشکر زنگبار آفریقا ) سیه فام ( استعاره از سیاهی شب ( فام = پسنوند شباهت ساز ) خیل شادری ( سپاه شادی ) روم ( کشور روم که پایتخت آن در آن زمان استانبول لود ) معنی بیت ۲( بشتاب که جدایی و هجران تو چشم مرا کور کرد و وصال تو آنرا روشن می کند ) معنی بیت ۳( اندوهی که مانند لشکر سیاه شب کشور دل رامسخر کرد از سپاه شادی روم چهره روشن تو زدوده خواهد شد )معنی بیت ۴( در برابر آینه دل هرچه م ینهم بجز صورت چهره تو چیزی در آن دیده نمی شود یعنی تو فقط در آیینه دلم هستی ) معنی بیت ۵( روزها در انتظار تو هستم و ستاره های اشک را می شمارم تا بنگر م که از پرده غیب در شب چه پیش می آید که گفته اند شب آبستن روز است )
نتیجه تفال :
۱-   خیلی مایلی سفر کدره باز آید تا از غم و هجران رهایی یابی تا دل غرق خونت شاد و خوشحال گردد بدان کهاین نیت درحال شکل گیری است اما تدردیدها و نق درنها آنرا به عقب می اندازد از توجه او استفاده کنید و گوی مقصودر ارد حلقه مودت اندازید تا پیروز شوید
۲-   این نیت نیازمند بیشتری می باشد و اجرای آن اکنون زود است اگر چه فکر می کنی منافع بیشماری دارد اما آینده در دستان شما قرار دارد و در آن سودها نفته است پس خود را از افیون دوست بد رهاکن
۳-   کسی ا زتقدیر و سرنوشت اطلاع ندارد آینده درخشان شما موجب حسرت دیگران خواهد شد لطفاً سوره مبارکه ملک را حضور قلب و معنی بخوان کهنیت شما را به وضوح برایت شرح می دهد
۴-   زود رنجی شما موجب دلسردیتان می گردد درحال یکه جهان به کام هیچ کس نیست و همه مردم یک رنگ و یک پیشه نیستند شما نیز باید در کاهیایتان سیاست و تدبیر ار از سدت ندهید
۵-   نصیحتی م کنم که شادی دوجاه را در بردارد از نشانه های دانشمند گزیده گویی و دانستن روش گفتگو است
۶-   در این غم و اندوه نباشید که راب ه فالن مقام نرسیده اید در این اندیشه باشید که آیا لیافت آن مفام را دارید یا غم مخورید که چرا مشهور نیستید بلکه بکوشید تا شایسته شهرت بشوید
۷-   ولخرجی شص را به کارهای زشت وا می دارد خست دل را سخت م یکند اما سخت دلی بهتر از زشتکار یاست
۸-   تو نیکی را از دست مده دیگران نیز خوب خواهند شد وجود نیاکان همچو باد است و بدها همچو گیاه هر جا باد بوزد گیاه بناچار سرفرو می آورد
۹-   خواجه در بیت های ۱-۶- فرماید ( بیا که به دل خسته و مجروح ما قوت و نیرو بر گردد زیار به سبب آمدنت تن مرده ما باز روح می یابد )(بیاکه سرشت مقبول حافظ به امید گلزار وصل تو آواز می خواند و به شوق وصال تو ترانه سرایی می کند ) تفسیر کنید
۱۰-  به زودی از طریق رایانه و امواج خبرهای خوبی دریافت واهی کرد و ایمیلی دریافت م یکنید که باعث تغییرات اساسی می شود .
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
غزل به قلم علامه قزوینی :
درآ که در دل خسته توان درآید باز بیا که در تن مرده روان درآید باز
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت ز خیل شادی روم رخت زداید باز
به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز
بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
در آکه در دل خسته توان درآید باز   بیا که د تن مرده وران در آید باز
بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست       که فتح باب وصالت مگر گشاید باز
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت   زخیل شادی روم رخت زداید باز
به پیش آینه دل هر آنچه میدارم     بجز خیال جمالت نمی نماید باز
بدان مثل که شب آبستن است روز از تو     ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز
بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ   ببوی گلشن وصل تو می سراید باز
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
 
برچسب ها

۵ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن