تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید خاطره از حافظ بنویس

پی سعادت – هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت – غزل — ۱۰۶

۱۰۶- پی سعادت

هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت     به کنج میکده و خانه ارادت رفت
بجام نیم منی کشف کرد سالک راه           رموز غیب که درعالم شهادت رفت
بیا و معرفت از من شنو که درسخنم   زقیض روح قدس نکته استفادت رفت
مجو زطالع مولود من بجز رندی       که این معامله با کوکب ولادت رفت
زبامداد بدست دگر برآمده ای         وظیفه می دوشین مگر زیادت رفت
مگر به معجزه کوشد طبیب عیسی دم     چرا که کار من خسته از عیادت رفت
هزار شکر که حافظ رکنج میکده دوش   به کنج خانقه طاعت و عبادت رفت
توضیحات :
خجسته ( مبارک ) پی ( دنبال ) کنج( گوشه ) خانه ارادت ( کنایه از تسلیم و انقیاد ) جام نیم منی ( قدح نیم من شراب ) رفت ( کشف کرد ) فیض ( بخشش ) روح قدس ( جبرئیل ) طالع ( ستاره اقبال ) کوکب و لادت ( ستاره زهره = طالع موعود ) وظیفه ( مقرری = مستمری ) دوشین ( دیشب ) طبیب عیسی دم ( عیسی دم صفتی است برای طبیب ) معنی بیت ۴( از طالع مولود من غیر از زندی چیز دیگری مخواه زیرااین معامله رندی در طالع و لادتم بوده است ) معنی بیت ۶( مگر پزشکی چون حضرت عیسی که قادر به احیای اموات باشد بتواند مرا از این بیماری عشق خلاص نماید زیرا حال من از مرحله عیادت هم گذشته است و من مریض درحال احتضارم )
نتیجه تفال :
۱-   اگر طالب دولت و سعادت می باشید با نیروی تلاش و اراده و توکل برخدا به دنبالش بروید حتماً آنرا بدست می آورید زیرا انسانهای بسیاری با تحمل رنج و زحمت رموز آنرا کشف کرده اند مانند آن سالکی که راه عشق را قدح نیم منی محبت و رموز آنرا کشف کرده اند مانند آن سالکی که راه عشق را با قدح نیم منی محبت و رموز عالم شهادت کشف کرد پس بیا به قرآن کریم چنگ بزن و باایمان قوی ا زدرگاه ائمه اطهار درخواست کن که حتماً به خواسته ات می رسی زیرافضل و معرفت و عشق درایمان قوی است
۲-   ازطالع خود غیر از رندی و عشق و محبت چیزی مخواه زیرا کوکب ولادت شما ستاره زهره میباشد که بسیار سعد ونیکوست و شما می توانید موفق و پیروز شوید پس چرا تردید و دودلی را به خود راه م یدهید از همین امروز اقدام کنید که پیروزی از آن شماست برای پیشرفت از نیروی زیرکی بهره بگیرید
۳-   مثل انکه امروز ازدنده چپ بلند شده ای که پریشان هستی و حال عادی نداری و فکر می کنی دنیا به آخر رسیده است بلند شو و باتوکل و اراده قوی در راهی که سعادت و خوشبختی است گام بردار انسانهای با اراده جهان را درجام جم خود مشاهده می کنند
۴-   چون آدمی خوش قلب و مهربان هستی ممکن است در گارهایت تاخیر وری دهد که به نفع شماست اما به هرچه خواستی می رسی نگران نباش مژده ای دریافت خواهی کرد
۵-   سه فرزند درطالع داری که دومی بسیار موفق و پیروزخواهد شد اولی شما را آزار می دهد ولی آیته خوبی خواهد داشت
۶-   کسی از شما طلبکار خواهدشد او شخصی بسیار بدجنس میباشد پس سعی کنید آ[رین معامله اب او باشد مسافرت را توصیه می کنم و از مسافر خبری خوش دریافت میکنید
۷-   کسی میخواهد با همسر یا پدر شما شریک شودبه او بگویید دراین شراکت چندان سودی وجود ندارد پس بهتر است باشکیبایی و درایت بیشتر وارد عمل شود
۸-   ضررو زیان درکاری که شروع کرده ایدنمی باشد ولی آن اندازه نفع نیز وجود ندارد زیرا زمان را خوب انتخاب نکرده اید
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
غزل به قلم علامه قزوینی :
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
هرآن خجسته نظر کز پی سعادت رفت     به کنج میکده و خانه ارادت رفت
بجام نیم منی کشف کرد سالک راه           رموز غیب که درعالم شهادت رفت
بیا و معرفت از من شنو که درسخنم    زقیض روح قدس نکته استفادت رفت
مجو زطالع مولود من بجز رندی        که این معامله با کوکب ولادت رفت
زبامداد بدست دگر برآمده ای         وظیفه می دوشین مگر زیادت رفت
مگر به معجزه کوشد طبیب عیسی دم     چرا که کار من خسته از عیادت رفت
هزار شکر که حافظ رکنج میکده دوش    به کنج خانقه طاعت و عبادت رفت
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
برچسب ها

۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن