تا اینجا اومدی یک فال هم بگیر

فال حافظ بگیرید فال واقعی خاطره از حافظ بنویس

تو نازنینی – ای از فروغ رویت روشن جراغ دیده – غزل — ۴۷۵

۴۷۵ – تو نازنینی

ای از فروغ رویت روشن جراغ دیده         خوشتر زچشم مستت چشم جهان ندیده
همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت   گیتی نشان نداده ایزد نیارفریده
هر زاهدی کهددیه یاقوت حان فزایش   سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده
بر چهره بخت نیکت تعویذ چشم شوخش   هر دم و این یکادی ا زاخلاص بر دمیده
بر قصد خون عشاق ابرو و چشم شوخش   گاه این کمین گشاده گاه آن کمان کشیده
تاکی کبوتر دل باشد چومرغ بسمل           از زخم ناوک تو د رحاک و خون تپیده
از سوز سینه هر دم دودم به سر درآید     چون عود چند باشم در آتش رمیده
گر زآنک رام گردد بخت رمیده با من   هم زان دهن بر آرم کام دل رمیده
میلی اگر ندارد با عارض تو ابرو         پیوسته از چه باشد چون قد من خمیده
گر بر لبم نهی لب یابم حیات باقی   آن دم که جان شیرین باشد به لب رسیده
تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را     سرگشته و پریشان ای نور هر دودیده
در پای خار هجران افتاده در کشاکش   وز گلبن وصالت هر گز گلی نچیده
گر دست من نگیری با خواجه بازگویم   کز عاشقان میکنی دل می برد دو دیده
مارا بضاعت این است گردر مذاقت افتد     درهای شعر حافظ بنویس بر جریده
توضیحات :
فروغ روی ( نو رچهره ) چراغ دیده ( چشم ) چشم مست ( چشم خمار ) یاقوت ( چهره محبوب ) تعویذ ( دعای چشم زخم ) چشم شوخ ( چشم زخم چشم بی حیا ) بسمل ( بسم الله هنگام ذبح حیوانات ) ناوک ( تیر نگاه ) عود ( ماده خوشبو داروی معطر ) کام ( آرزو ) عارض ( رخسار چهره ) فرو گذراد ( کوتاهی ) نور دیده ( محبوب ) بضاعت ( سرماه ) مذاق ( ذائقه خوشت می آید ) ردیده ( کتاب ) لطافت ( لطیف ) نپیده ( آغشته ) معنی بیت ۷( از سوز دلم هر آن چون عود دود از سرم خارج می شود تا کی چون عود در آتش بسوزم ) معنی بیت ۸( اقبال رمیده من اگر مطیع و همراه من شود از دهان جانان کام دل خود رابرمی گیرم ) معنی بیت ۱۴( سرمایه حافظ این شعر آبدار است اگر به مذاق تو سازگار می باشد پس این گوهرها را در مجموعه کتاب خود بنویس و از برکن)
نتیجه تفال :
۱-   بسیار به این کا ردلبسته اید و خواستار اجاری این نیت هستید در حالیکه برای اجرای آن مقدماتش را فراهم نساخته اید باید بدانید هر کاری راهی و مقدماتی دارد که باید ابتدا انجام گیرد پس با توکل بر خداوند با یکی از استادان با تجربه مشورت نموده و اقدامکنید
۲-   به زودی خبرهای خوشی دریافت می کنید و او از اوضاع و احوالش شما را مطلع می سازد  اما نباید او را در در فاش رو تنگنا قراردهید چون ممکن است دست به اقدامات خطرناکی بزند که به صالح نیم باشد در امور علمی موفث می شوید
۳-   این نیت نشیب و فراز فراوان دارد اگر طالب آن می باشدی باید ناراحتی هایش را پذیرا باشید و گرنه صرف نظر کنید
۴-   عشق بدون رنج ممکن نیست و شیرینی هم ندارد پس روی  پای خود بایستید و از اندیشه و تکاپو و تلاش خویش کمک بگیرید تا موفق شوید
۵-   مسافرتی در پیش است و ملاقاتهای مهمی در انتظار به زودی مقامی به همسر با یکی از نزدیکان پیشنهاد می شود که مبارک سات
۶-   زندگی خوبی دراید ولی با بگو و مگو آن را خراب می کنید زیرا سخن سخن سرددل را سرد می کند پس هوشیار و زیرک و دلربا باشید
۷-   رنگ سرخابی یا نارنجی رابرایتان پیشنهاد م یکنم که در شما به شکل آگاهانه نظم و تعادل ایجاد م یکند و خصوصیات خوب پدرانه یا مادرانه را در شما افزایش می دهد و موجب آرامش وروحی و عق و عطوفت و فعالیت بیشتر می گردد
کمی بیشتر در خصوص غزل بدانید :
شرح غزل :
غزل به قلم علامه قزوینی :
غزل به قلم شاملو : 
غزل به قلم الهی قمشه ای :
غزل به قلم عطاری کرمانی :
ای از فروغ رویت روشن جراغ دیده         خوشتر زچشم مستت چشم جهان ندیده
همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت   گیتی نشان نداده ایزد نیارفریده
هر زاهدی کهددیه یاقوت حان فزایش   سجاده ترک کرده پیمانه در کشیده
بر چهره بخت نیکت تعویذ چشم شوخش   هر دم و این یکادی ا زاخلاص بر دمیده
بر قصد خون عشاق ابرو و چشم شوخش   گاه این کمین گشاده گاه آن کمان کشیده
تاکی کبوتر دل باشد چومرغ بسمل           از زخم ناوک تو د رحاک و خون تپیده
از سوز سینه هر دم دودم به سر درآید     چون عود چند باشم در آتش رمیده
گر زآنک رام گردد بخت رمیده با من   هم زان دهن بر آرم کام دل رمیده
میلی اگر ندارد با عارض تو ابرو         پیوسته از چه باشد چون قد من خمیده
گر بر لبم نهی لب یابم حیات باقی   آن دم که جان شیرین باشد به لب رسیده
تا کی فرو گذاری چون زلف خود دلم را     سرگشته و پریشان ای نور هر دودیده
در پای خار هجران افتاده در کشاکش   وز گلبن وصالت هر گز گلی نچیده
گر دست من نگیری با خواجه بازگویم   کز عاشقان میکنی دل می برد دو دیده
مارا بضاعت این است گردر مذاقت افتد     درهای شعر حافظ بنویس بر جریده
غزل را بشنوید :
کلیپ های مرتبت با غزل :
برچسب ها

۴ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن